De onderstaande maatregelen met betrekking tot Corona zijn momenteel niet van toepassing

Update 19-04-2022

Uitnodigingsbeleid eredienst

Voor het bezoeken van de erediensten maken we gebruik van het uitnodigingssysteem van kerktijd.nl. Hiervoor is het noodzakelijk dat u zich eerst vooraf aanmeldt. Dit kunt u doen door een mail aan de scriba te sturen op scriba@cgkrenswoude.nl.  Hij zal u de aanmeldprocedure mailen.

RIVM richtlijnen

Het is van groot belang dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. We vragen aan u om zich te allen tijde te houden aan de RIVM richtlijnen.

Men blijft thuis in de volgende situaties:

 1. Bij koorts of temperatuurverhoging;
 2. Bij buikklachten of diarree;
 3. Bij ongewone vermoeidheid;
 4. Bij verlies van reuk en smaak;
 5. Als andere huisgenoten bovenstaande klachten hebben;
 6. Bij verkoudheid, hoesten of niezen (de andere huisgenoten hoeven in dit geval niet thuis te blijven);
 7. Als er de afgelopen 10 dagen contact was met iemand die met Covid-19 besmet is.

Als u tot de risicogroep behoort (zie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19) is het uw eigen keuze om te komen of niet.

Richtlijnen gebouw

U wordt verzocht bij het betreden van het gebouw de richtlijnen goed in acht te nemen. Daarnaast verzoeken wij u de instructies van de koster en/of coördinator op te volgen. Onderstaand de richtlijnen voor het betreden van het gebouw.

 1. U parkeert uw auto/fiets op de gebruikelijke wijze.
 2. U betreedt het gebouw via de ingang aan de voorzijde in het midden (niet de hoofdingang).
 3. Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
 4. De koster/coördinator wijst u uw zitplaats aan. Personen uit één huishouden zitten naast elkaar. Er zijn geen gereserveerde zitplaatsen.
 5. Na de dienst verlaat u volgens instructie van de koster/coördinator het gebouw via één van de drie uitgangen.
 6. De hal en de toiletten zijn afgesloten. Uw jas neemt u mee de zaal in. Noodzakelijk toiletgebruik is mogelijk na overleg met de koster. Na het gebruik desinfecteert u het toilet.
 7. De ventilatie staat anders ingesteld dan u gewend bent. Dit kan tot gevolg hebben dat het koud of juist warm is in de zaal. Houd u hier rekening mee met uw kleding.
 8. Tijdens de diensten is er geen crèche.
 9. Er zal voorlopig nog niet worden gecollecteerd. U wordt opgeroepen uw giften per bank over te maken op bankrekening NL 37 RABO 0155 7383 21 t.n.v. CGK Renswoude.

Samenzang

Een belangrijk element van de kerkdienst is de samenzang. Zingen is een belangrijk onderdeel van de eredienst. In haar zang nadert de gemeente biddend tot haar Heere en God. De samenzang is wezenlijk omdat het immers het antwoord is van de gemeente op de prediking. In onze erediensten wordt ingetogen gezongen door de gehele gemeente.

Ten slotte

Wij beseffen dat er risico’s zijn bij het samenkomen van mensen. Maar die zijn nooit helemaal uit te sluiten, tenzij we allemaal in quarantaine gaan. Maar dan lever je zoveel in, dan wordt het leven onleefbaar. We zullen de dingen dus moeten afwegen. Dat moet iedereen ook persoonlijk doen. Als u het niet aandurft om naar de kerk te komen, moet u dat niet doen. We willen nog iets meegeven ter overweging. Als mensen hebben we onze verantwoordelijkheden. We mogen geen onnodige risico’s opzoeken. Anderzijds zijn er ook wel kanttekeningen te plaatsen bij de leus: ‘We moeten het samen oplossen.’ In de maatregelen en toespraken van de overheid wordt de afhankelijkheid van de Heere helaas gemist. ‘Wij moeten het doen, wij maken de samenleving, wij gaan dit oplossen.’ Wij belijden echter dat ziekte en gezondheid niet buiten onze Schepper om gaan. Mag die belijdenis bij de eredienst dan geen grote plaats hebben?

Onze hulp en verwachting is van de HEERE Die hemel en aarde geschapen heeft en ze door Zijn voorzienigheid onderhoudt en regeert. Van die HEERE die troont op de lofzangen Israëls.

De kerkenraad