Er zijn 126 diensten beschikbaar

26 december 2017 | Tekst: Kerstfeest kinderen
Gelezen:
Gepreekt door Kerstfeest op 26 december 2017 (weekdienst).
25 december 2017 | Tekst: Mattheüs 2: 13b
Gelezen: Mattheüs 2:1-15 Doopdienst
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 25 december 2017 (weekdienst).
25 december 2017 | Tekst: Lukas 2: 13, 14
Gelezen: Lukas 2:1-20 1e Kerstdag
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 25 december 2017 (weekdienst).
24 december 2017 | Tekst: Kollossensen 3: 1, 2, 3
Gelezen: Kollossensen 2:20-3:17
Gepreekt door Kandidaat J.C. Pronk op 24 december 2017 (zondag middag).
24 december 2017 | Tekst: Maleachi 4: 2
Gelezen: Maleachi 3:7-4:6
Gepreekt door Kandidaat J.C. Pronk op 24 december 2017 (zondag morgen).
17 december 2017 | Tekst: Exodus 17:8-13
Gelezen: Exodus 17:1-16
Gepreekt door Kandidaat W.L. van der Staaij op 17 december 2017 (zondag middag).
17 december 2017 | Tekst: Jesaja 9:1
Gelezen: Jesaja 8:23-9:6
Gepreekt door Kandidaat W.L. van der Staaij op 17 december 2017 (zondag morgen).
10 december 2017 | Tekst: Zondag 33 vr. antw. 91
Gelezen: Efeze 2:1-10 Nabetrachting H.A.
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 10 december 2017 (zondag middag).
10 december 2017 | Tekst: Hebreeën 7: 21
Gelezen: Hebreeën 7:17-28 Heilig Avondmaal
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 10 december 2017 (zondag morgen).
7 december 2017 | Tekst: Lukas 1:13
Gelezen: Lukas 1:5-17
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 7 december 2017 (bezinningsdienst Heilig Avondmaal).
3 december 2017 | Tekst: Zondag 33 vr. antw. 88, 89, 90
Gelezen: Romeinen 6:1-23
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 3 december 2017 (zondag middag).
3 december 2017 | Tekst: 1 Samuël 2: 35
Gelezen: 1 Samuël 2:12-36 Voorbereidingszondag H.A.
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 3 december 2017 (zondag morgen).
26 november 2017 | Tekst: Zondag 33 vr. antw. 88
Gelezen: Lukas 13:1-9
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 26 november 2017 (zondag middag).
26 november 2017 | Tekst: Numeri 20: 23-28
Gelezen: Numeri 20:1-29
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 26 november 2017 (zondag morgen).
23 november 2017 | Tekst: Dordse Leerregels - H.2 par. 1-3
Gelezen: Romeinen 3:19-26 Dordtse Leerregels
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 23 november 2017 (weekdienst).
Actief filter: Datum: 2017 (x)
Bijbelboek: Genesis (2), Exodus (6), Leviticus (3), Numeri (4), Deuteronomium (4), Jozua (1), Ruth (5), 1 Samuël (1), 2 Samuël (2), 2 Koningen (4), Job (1), Psalmen (5), Spreuken (1), Prediker (1), Jesaja (5), Ezechiël (1), Hosea (2), Zacharia (1), Maleachi (1), Mattheüs (6), Marcus (1), Lukas (9), Johannes (22), Handelingen (19), Romeinen (9), 1  (3), 2 Korintiërs (2), Galaten (6), Efeze (3), Kollossensen (2), 1 Tessalonicenzen (2), Hebreeën (3), Jakobus (1), 1 Petrus (1), 2 Petrus (1), 1 Johannes (4), Judas (1), Openbaring (6).
Datum: januari (11), februari (9), maart (11), april (14), mei (10), juni (10), juli (10), augustus (8), september (9), oktober (11), november (11), december (12)