Er zijn 311 diensten beschikbaar

12 april 2018 | Tekst: Dordtse Leerregels 3-4 paragraaf 1-3
Gelezen: Romeinen 3:9-20 Dordtse Leerregels
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 12 april 2018 (weekdienst).
8 april 2018 | Tekst: 2 Koningen 4: 31b, 34b, 35b
Gelezen: 2 Koningen 4:18-37
Gepreekt door Ds. P. den Butter op 8 april 2018 (zondag middag).
8 april 2018 | Tekst: 2 Koningen 4: 20b, 21a, 25a
Gelezen: 2 Koningen 4:8-26
Gepreekt door Ds. P. den Butter op 8 april 2018 (zondag morgen).
2 april 2018 | Tekst: Johannes 14: 19b
Gelezen: Romeinen 6:1-23 2e Paasdag
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 2 april 2018 (weekdienst).
1 april 2018 | Tekst: Mattheüs 28: 8-10
Gelezen: Mattheüs 28:1-10 1e Paasdag
Gepreekt door Kandidaat W.L. van der Staaij op 1 april 2018 (zondag middag).
1 april 2018 | Tekst: Lukas 24: 5b, 6a
Gelezen: Lukas 23:49-24:12 1e Paasdag
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 1 april 2018 (zondag morgen).
30 maart 2018 | Tekst: Jesaja 53: 10
Gelezen: Jesaja 52:13-53:12 Goede vrijdag
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 30 maart 2018 (weekdienst).
25 maart 2018 | Tekst: Hebreeën 12: 24
Gelezen: Exodus 24:1-8
Gepreekt door Ds. J.P. Boiten op 25 maart 2018 (zondag middag).
25 maart 2018 | Tekst: Johannes 17: 1
Gelezen: Johannes 16:29-17:10
Gepreekt door Ds. J.P. Boiten op 25 maart 2018 (zondag morgen).
18 maart 2018 | Tekst: Openbaringen 22: 5a
Gelezen: Openbaring 21:22-22:5
Gepreekt door Ds. R. Kok op 18 maart 2018 (zondag middag).
18 maart 2018 | Tekst: Mattheus 27: 24b, 25
Gelezen: Mattheüs 27:11-26
Gepreekt door Ds. R. Kok op 18 maart 2018 (zondag morgen).
14 maart 2018 | Tekst: Markus 8: 1-9
Gelezen: Marcus 8:1-9 Biddag voor gewas en arbeid
Gepreekt door Ds. A.C. Uitslag op 14 maart 2018 (weekdienst).
14 maart 2018 | Tekst: Psalm 22
Gelezen: Psalmen 22:1-31 Biddag voor gewas en arbeid
Gepreekt door Ds. A.C. Uitslag op 14 maart 2018 (weekdienst).
11 maart 2018 | Tekst: Psalm 25: 6, 7
Gelezen: Psalmen 25:1-22
Gepreekt door Kandidaat J.C. Pronk op 11 maart 2018 (zondag middag).
11 maart 2018 | Tekst: Lukas 22: 41-44
Gelezen: Lukas 22:39-53
Gepreekt door Kandidaat J.C. Pronk op 11 maart 2018 (zondag morgen).
Bijbelboek: Genesis (11), Exodus (9), Leviticus (5), Numeri (4), Deuteronomium (7), Jozua (2), Ruth (12), 1 Samuël (3), 2 Samuël (2), 1 Koningen (1), 2 Koningen (8), 1 Kronieken (3), Job (1), Psalmen (16), Spreuken (1), Prediker (2), Hooglied (3), Jesaja (22), Jeremia (3), Ezechiël (7), Daniël (2), Hosea (2), Habakuk (2), Zacharia (2), Maleachi (1), Mattheüs (29), Marcus (7), Lukas (31), Johannes (34), Handelingen (34), Romeinen (17), 1  (4), 2 Korintiërs (4), Galaten (9), Efeze (11), Kollossensen (2), 1 Tessalonicenzen (3), 1 Timotheüs (1), 2 Timotheüs (4), Hebreeën (16), Jakobus (1), 1 Petrus (7), 2 Petrus (3), 1 Johannes (6), Judas (1), Openbaring (10).
Datum: 2015 (11), 2016 (120), 2017 (128), 2018 (52)