Er zijn 230 diensten beschikbaar

21 mei 2018 | Tekst: 1 Kronieken 28:9
Gelezen: 1 Kronieken 28:1-10 Openbare geloofsbelijdenis
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 21 mei 2018 (weekdienst).
20 mei 2018 | Tekst: Lukas 11:13
Gelezen: Lukas 11:1-13 Doopdienst
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 20 mei 2018 (zondag middag).
17 mei 2018 | Tekst: Dordtse Leerregels 3-4 paragraaf 4-6
Gelezen: Romeinen 1:16-25 Dordtse Leerregels
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 17 mei 2018 (Weekdienst Koepelkerk).
10 mei 2018 | Tekst: Openbaring 12:5b en 9-10
Gelezen: Handelingen 1:1-9 Hemelvaartsdag
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 10 mei 2018 (weekdienst).
6 mei 2018 | Tekst: Zondag 36 Heidelbergse Catechismus
Gelezen: Leviticus 24:10-23
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 6 mei 2018 (zondag middag).
6 mei 2018 | Tekst: 2 Timotheüs 2:19
Gelezen: 2 Timotheüs 2:1-19
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 6 mei 2018 (zondag morgen).
22 april 2018 | Tekst: 2 Timotheüs 2:7
Gelezen: Handelingen 20:24-28 Bevestiging Ambtsdragers
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 22 april 2018 (zondag morgen).
15 april 2018 | Tekst: 2 Timotheüs 3:14-15
Gelezen: 2 Timotheüs 1:1-5 Doopdienst
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 15 april 2018 (zondag middag).
15 april 2018 | Tekst: 2 Timotheüs 2:8
Gelezen: 2 Timotheüs 2:1-19
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 15 april 2018 (zondag morgen).
12 april 2018 | Tekst: Dordtse Leerregels 3-4 paragraaf 1-3
Gelezen: Romeinen 3:9-20 Dordtse Leerregels
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 12 april 2018 (weekdienst).
2 april 2018 | Tekst: Johannes 14: 19b
Gelezen: Romeinen 6:1-23 2e Paasdag
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 2 april 2018 (weekdienst).
1 april 2018 | Tekst: Lukas 24: 5b, 6a
Gelezen: Lukas 23:49-24:12 1e Paasdag
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 1 april 2018 (zondag morgen).
30 maart 2018 | Tekst: Jesaja 53: 10
Gelezen: Jesaja 52:13-53:12 Goede vrijdag
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 30 maart 2018 (weekdienst).
25 februari 2018 | Tekst: Deuteronomium 5: 8-10
Gelezen: Deuteronomium 4:1-20 Doopdienst
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 25 februari 2018 (zondag middag).
25 februari 2018 | Tekst: Hebreeën 13: 10
Gelezen: Hebreeën 13:1-25 Voorbereidingszondag H.A.
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 25 februari 2018 (zondag morgen).
Actief filter: Dominee: Ds. J.M.J. Kieviet (x)
Bijbelboek: Genesis (3), Exodus (6), Leviticus (5), Numeri (4), Deuteronomium (6), Jozua (2), Ruth (12), 1 Samuël (3), 2 Samuël (2), 2 Koningen (1), 1 Kronieken (3), Job (1), Psalmen (10), Prediker (2), Hooglied (3), Jesaja (20), Jeremia (3), Ezechiël (7), Zacharia (1), Mattheüs (23), Marcus (3), Lukas (26), Johannes (25), Handelingen (30), Romeinen (17), 1  (4), 2 Korintiërs (2), Galaten (7), Efeze (11), Kollossensen (1), 1 Tessalonicenzen (3), 1 Timotheüs (1), 2 Timotheüs (4), Hebreeën (8), Jakobus (1), 1 Petrus (6), 2 Petrus (1), 1 Johannes (4), Openbaring (8).
Datum: 2015 (8), 2016 (93), 2017 (102), 2018 (27)