Er zijn 313 diensten beschikbaar

27 mei 2018 | Tekst: Zondag 37 Heidelbergse Catechismus
Gelezen: Mattheüs 5:17-48
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 27 mei 2018 (zondag middag).
27 mei 2018 | Tekst: Ezechiël 47: 1-6a
Gelezen: Ezechiël 47:1-12
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 27 mei 2018 (zondag morgen).
21 mei 2018 | Tekst: 1 Kronieken 28:9
Gelezen: 1 Kronieken 28:1-10 Openbare geloofsbelijdenis
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 21 mei 2018 (weekdienst).
20 mei 2018 | Tekst: Lukas 11:13
Gelezen: Lukas 11:1-13 Doopdienst
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 20 mei 2018 (zondag middag).
20 mei 2018 | Tekst: Handelingen 1:14a en 2:4a
Gelezen: Handelingen 1:12-14 1e Pinksterdag
Gepreekt door Ds. P. den Butter op 20 mei 2018 (zondag morgen).
17 mei 2018 | Tekst: Dordtse Leerregels 3-4 paragraaf 4-6
Gelezen: Romeinen 1:16-25 Dordtse Leerregels
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 17 mei 2018 (Weekdienst Koepelkerk).
13 mei 2018 | Tekst: Openbaring 1:7-8
Gelezen: Openbaring 1:1-8
Gepreekt door Ds. J. de Bruin op 13 mei 2018 (zondag middag).
13 mei 2018 | Tekst: Psalm 24:7-10
Gelezen: Psalmen 24:1-10
Gepreekt door Ds. J. de Bruin op 13 mei 2018 (zondag morgen).
10 mei 2018 | Tekst: Openbaring 12:5b en 9-10
Gelezen: Handelingen 1:1-9 Hemelvaartsdag
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 10 mei 2018 (weekdienst).
6 mei 2018 | Tekst: Zondag 36 Heidelbergse Catechismus
Gelezen: Leviticus 24:10-23
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 6 mei 2018 (zondag middag).
6 mei 2018 | Tekst: 2 Timotheüs 2:19
Gelezen: 2 Timotheüs 2:1-19
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 6 mei 2018 (zondag morgen).
29 april 2018 | Tekst: 2 Koningen 6:14-16
Gelezen: 2 Koningen 6:8-23
Gepreekt door Kandidaat W.L. van der Staaij op 29 april 2018 (zondag middag).
29 april 2018 | Tekst: Johannes 21:6
Gelezen: Johannes 21:1-14
Gepreekt door Kandidaat W.L. van der Staaij op 29 april 2018 (zondag morgen).
22 april 2018 | Tekst: Genesis 9:13
Gelezen: Genesis 9:1-29
Gepreekt door Ds. K. Hoefnagel op 22 april 2018 (zondag middag).
22 april 2018 | Tekst: 2 Timotheüs 2:7
Gelezen: Handelingen 20:24-28 Bevestiging Ambtsdragers
Gepreekt door Ds. J.M.J. Kieviet op 22 april 2018 (zondag morgen).
Bijbelboek: Genesis (11), Exodus (9), Leviticus (5), Numeri (4), Deuteronomium (7), Jozua (2), Ruth (12), 1 Samuël (3), 2 Samuël (2), 1 Koningen (1), 2 Koningen (8), 1 Kronieken (3), Job (1), Psalmen (16), Spreuken (1), Prediker (2), Hooglied (3), Jesaja (22), Jeremia (3), Ezechiël (8), Daniël (2), Hosea (2), Habakuk (2), Zacharia (2), Maleachi (1), Mattheüs (30), Marcus (7), Lukas (31), Johannes (34), Handelingen (34), Romeinen (17), 1  (4), 2 Korintiërs (4), Galaten (9), Efeze (11), Kollossensen (2), 1 Tessalonicenzen (3), 1 Timotheüs (1), 2 Timotheüs (4), Hebreeën (16), Jakobus (1), 1 Petrus (7), 2 Petrus (3), 1 Johannes (6), Judas (1), Openbaring (10).
Datum: 2015 (11), 2016 (120), 2017 (128), 2018 (54)