Collecterooster

Wij collecteren in elke kerkdienst drie keer:

1. Kerk – instandhouding eredienst, predikant en verenigingswerk
2. Wisselend doel – diaconie, kerkelijke kassen, evangelisatie, scholen, jeugdwerk e.d. 
3. Huisvesting van de kerk – huur kerkgebouw, sparen voor definitieve huisvesting

Bij de uitgang staat er nog een collectebus voor een wisselend doel. Verder houden wij regelmatig een noodhulpcollecte voor hulp aan christenen in getroffen gebieden na een ramp.

Download hier het collecterooster van het jaar 2024.