Live meeluisteren

De Erediensten vinden plaats in het gebouw “De Podium”. U kunt meeluisteren via de onderstaande link.

Klik hier om live te luisteren via kerkomroep.

De doordeweekse diensten worden gehouden in de Koepelkerk te Renswoude, tenzij anders wordt aangegeven. U kunt dan meeluisteren via deze link. Op de pagina van de Koepelkerk moet u dan voor Audio kiezen. Zie hiervoor de onderstaande afbeelding.

In het prekenarchief kunt u de liturgie vinden van de desbetreffende dienst.

Het prekenarchief vindt u op deze pagina.