Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer behartigt onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad alle materiële belangen van de gemeente. Deze commissie bestaat uit vijf personen, waaronder de penningmeester van de kerk.

Wilt u contact? Stuur dan een e-mail naar de secretaris van de Commissie van Beheer.