Kerkenraad

De kerkenraad van de CGK Renswoude bestaat uit negen leden: vijf ouderlingen en vier diakenen.

Predikant

Ds. C.P. de Boer

Ouderlingen

J.J.C. Hogendoorn

H. Knoot

M.H. Nagel – scriba kerkenraad, zie hier voor contactgegevens

D. Schaafsma

A. Valkenburg

Diakenen

H. van Dijk

P.C. Hoogendoorn

J. Mulder

H. Messemaker