De kerkenraad van de CGK Renswoude bestaat uit negen leden: vijf ouderlingen en vier diakenen.

Ouderlingen

A.W. Joosten – scriba kerkenraad, zie hier voor contactgegevens
A. Lagemaat
M.H. Nagel
D. Schaafsma
A. Valkenburg

Diakenen

H. van Dijk
P.C. Hoogendoorn
J.W. Lemstra
A. Meijer