De kerkenraad van de CGK Renswoude bestaat uit negen leden: vijf ouderlingen en vier diakenen.

Ouderlingen

A.W. Joosten
H. Knoot
M.H. Nagel – scriba kerkenraad, zie hier voor contactgegevens
D. Schaafsma
A. Valkenburg

Diakenen

H. van Dijk
P.C. Hoogendoorn
J. Mulder
H. Messemaker