De kerkenraad van de CGK Renswoude bestaat uit negen leden: vijf ouderlingen en vier diakenen.

Ouderlingen

A.W. Joosten

H. Knoot

M.H. Nagel – scriba kerkenraad, zie hier voor contactgegevens

D. Schaafsma

A. Valkenburg

Diakenen

H. van Dijk

P.C. Hoogendoorn

J. Mulder

H. Messemaker