De kerkenraad van de CGK Renswoude bestaat uit tien leden: predikant, vijf ouderlingen en vier diakenen.

Predikant

ds. J.M.J. Kieviet – voorzitter kerkenraad, zie hier voor contactgegevens

Ouderlingen

A.W. Joosten – scriba kerkenraad, zie hier voor contactgegevens
A. Lagemaat
M.H. Nagel
D. Schaafsma
A. Valkenburg

Diakenen

A.D. Bosman
H. van Dijk
P.C. Hoogendoorn
A. Meijer