Kerkenraad

De kerkenraad van de CGK Renswoude bestaat uit elf leden: predikant, vijf ouderlingen en vijf diakenen.

Predikant

Ds. C.P. de Boer

Ouderlingen

J.J.C. Hogendoorn

H. Knoot

J. Mulder – scriba kerkenraad, zie hier voor contactgegevens

D. Schaafsma

A. Valkenburg

Diakenen

A.D. Bosman

H. van Dijk

P.C. Hoogendoorn

A. Meijer

H. Messemaker